Muzikinio ugdymo programos

Pradinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa

Pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa

Dailinio ugdymo programos

Pradinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa

Pagrindinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa

Teatrinio ugdymo programos

Pradinio teatrinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa

Pagrindinio teatrinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa

NVŠ ugdymo programos

Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos muzikinio neformaliojo vaikų švietimo programa

Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos dailės neformaliojo vaikų švietimo programa

Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos teatrinio neformaliojo vaikų švietimo programa

Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos ankstyvojo meninio neformaliojo vaikų švietimo programa

Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos neformaliojo švietimo įtraukiojo meninio ugdymo programa

Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos neformaliojo suaugusiųjų švietimo (dailės ugdymo) programa