2022 m.

J. Čiurlionytės biudžeto įvykdymo atask.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS III KETV.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS II KETV.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS I KETV.

2021 m.

FINANSINĖ ATASKAITA

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS III KETV.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS II KETV.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS I KETV.

2020 m.

FINANSINĖ ATASKAITA

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS III KETV.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS II KETV.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS I KETV.

2019 m.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS III KETV.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS II KETV.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS I KETV.

2018 m.

FINANSINIŲ ATSKAITŲ RINKINYS