SVEIKINAME I VIRTUALAUS TARPTAUTINIO KONKURSO – FESTIVALIO „ŽYDINTYS GARSAI – 2022“ LAIMĖTOJUS

Birželio 5 d. įvyko I virtualus tarptautinis įvairaus žanro jaunųjų atlikėjų konkursas – festivalis „Žydintys garsai – 2022″, kurį organizavo Švenčionių J. Siniaus meno mokykla. Konkurse dalyvavo apie 450 dalyvių iš Lietuvos, Latvijos, Vokietijos muzikos ir meno mokyklų, gimnazijų. Buvo vertinamas 381 pasirodymas. Skambėjo fortepijono, vargonų, pučiamųjų, mušamųjų, styginių, liaudies instrumentų kūriniai, skambėjo įvairaus žanro vokalinė, choro meno muzika.

Sveikiname Varėnos J. Čiurlionytės menų mokyklai atstovavusius mokinius ir mokytojus:

fortepijoninį trio: Godą Narinkevičiūtę, Vėją Valakevičiūtę, Liepą Mališauskaitę – II vieta, mokytoja Elvyra Sinkevičienė, akordeono dalyko mokinius: Vakarį Tamulį – III vieta, Motiejų Miškinį – III vieta, mokytoja Renata Bakulienė.

SVEIKINAME ANTROJO KRIKŠČIONIŠKOSIOS SAKRALINĖS MUZIKOS KONKURSO „GARBĖ VISAGALIUI“ LAUREATĄ

Birželio 12 d. Vilniaus Bernardinų bažnyčioje vyko antrojo krikščioniškos sakralinės muzikos konkurso „Garbė Visagaliui“ laureatų koncertas. Konkursą organizavo solistė, tarptautinių konkursų bei Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentė Judita Leitaitė bei Šv. Pranciškaus ir šv. Bernardino vienuolynas.

Konkurso dalyvius vertino kompetentinga komisija: solistai Kristianas Benediktas, Judita Leitaitė, Rita Preikšaitė, kunigas Arūnas Peškaitis OFM, Šv. Pranciškaus ir Šv. Bernardino vienuolyno gvardijonas.

Varėnos J. Čiurlionytės menų mokyklai sėkmingai atstovavo ir trečiąją vietą laimėjo solinio dainavimo 3 klasės mokinys Rokas Bachovas, jaunąjį solistą paruošė mokytoja Aušra Liutkutė Povilaitienė, koncertmeisterė Elvyra Sinkevičienė.

Sveikiname laimėtoją ir mokytojas, linkime sėkmės kitose konkursų scenose.

SVEIKINAME TARPTAUTINIO KONKURSO „JAUNIEJI MAESTRO – 2022″ LAIMĖTOJUS

Birželio 11 d. įvyko XXIII tarptautinio sakralinės muzikos festivalio „Džiūgaukim… Aleliuja, 2022“ vaikų ir jaunuolių konkursas „Jaunieji maestro – 2022″. Konkursą organizavo Marijampolės kultūros centras, Marijampolės vaikų ir jaunimo choro studija, Marijampolės kamerinis choras „Suvalkija“, Marijampolės dainos mylėtojų klubas „Suvalkija“.

Dėkojame solinio dainavimo mokytojai Aušrai Liutkutei Povilaitienei bei koncertmeisterei Elvyrai Sinkevičienei – bendro nuoširdaus ir profesionalaus darbo dėka konkursas dovanojo gausų būrį nugalėtojų. Mokytoja A. Liutkutė ne tik paruošė mokinius konkursui, tačiau organizatorių buvo pakviesta dalyvauti vertinimo komisijos darbe.

Sveikiname jaunuosius solistus, tapusius konkurso laureatais: Emą Bernotaitę, Guostę Plokštytę, Roką Bachovą. Diplmomantėmis tapo: Laura Lesniauskaitė – I laipsnio diplomas,Eglė Kudarauskaitė – II laipsnio diplomas, Sofija Miškinytė – II laipsnio diplomas.

DAILĖS KONKURSAS DRUSKININKUOSE

Birželio 2 – 3 dienomis trys Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos Merkinės skyriaus dailės dalyko mokinės – Audronė Petraitytė, Ugnė Petraitytė ir Faustė Varanavičiūtė – sėkmingai dalyvavo X-ajame tarptautiniame vaikų ir jaunimo dailės konkurse „Čiurlionio krašto spalvos“ Druskininkuose.

Pirmąją dieną visų dalyvių laukė ekskursija miesto traukinuku po Druskininkus. Nors ir lyjant lietui, vaikai turėjo galimybę išgirsti miesto – kurorto istoriją, pasidairyti į senąją medinę architektūrą, pasisemti idėjų būsimam darbui.

Vėliau, grįžę į Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos dailės klases, idėjas realizavo popieriuje ar drobėse savo pasirinkta technika. Darbą tęsė ir kitą dieną. Užbaigti darbai buvo eksponuoti mokyklos kiemelyje, paskelbti konkurso rezultatai.

Sveikiname Audronę Petraitytę savo amžiaus grupėje laimėjusią trečiąją vietą, dėkojame Ugnei ir Faustei už dalyvavimą, mergaičių mokytojai Rūtai Lesniauskienei už iniciatyvą ir šios gražios tradicijos tęsimą.

SVEIKINAME KONKURSO „GARSŲ SŪKURY” LAIMĖTOJUS

Gegužės 25 d. Vyko jubiliejinis V-asis respublikinis vaikų ir jaunimo dainavimo konkursas – festivalis „Garsų sūkury”. Konkursą organizavo Ukmergės meno mokykla, jame dalyvavo per 60 jaunųjų dainininkų iš visos Lietuvos.

Varėnos Jadvygos Čiurlionytės mokyklai atstovavo keturi solistai.

Sveikiname II vietos laureatus Guostę Plokštytę ir Roką Bachovą, diplomantes Emą Bernotaitę bei Filomeną Krikščiūnaitę.

Dėkojame mokytojai Aušrai Liutkutei Povilaitienei, kuri ne tik paruošė mokinius sėkmingiems pasirodymams, tačiau puikiai dirbo vertinimo komisijos pirmininkės pareigose.

Taip pat nuoširdžiai dėkojame koncertmeisterei Elvyrai Sinkevičienei bei tėveliams už pagalbą ir bendradarbiavimą vežant vaikus į konkursą.

DIDELI PASIEKIMAI XXII NACIONALINIAME BALIO DVARIONO PIANISTŲ IR STYGININKŲ KONKURSE

Gegužės 20 ir 21 d. net keturi jaunieji pianistai dalyvavo XXII Nacionaliniame Balio Dvariono pianistų ir stygininkų konkurse. Tai pats prestižiškiausias konkursas Lietuvoje, įgyvendinamas trimis etapais (vietos, zoniniu, nacionaliniu) ir suburiantis aukščiausio meistriškumo dalyvius.

Džiaugiamės Varėnos J. Čiurlionytės menų mokyklos dalyviais, kurie buvo ne tik menų mokyklos, bet ir vieninteliai viso Dzūkijos regiono atstovai. Sveikiname mokytoją Aldoną Jakavonienę ir jos auklėtinius:Jokūbą Bakulą – laureatas, saviraiškos kategorijos A grupė.

Kristupą Navicką – diplomantas, saviraiškos kategorijos A grupė, Mykolą Bakulą – diplomantas, saviraiškos kategorijos A grupė, Justiną Zinkevičių – diplomantas, saviraiškos kategorijos C grupė. Didžiuojamės ir linkime sėkmės tolimesniuose konkursuose!

II RESPUBLIKINIO JADVYGOS ČIURLIONYTĖS VARDO DAINŲ KONKURSO – FESTIVALIO UŽDARYMAS

Gegužės 20 dieną mokykloje skambėjo lietuvių liaudies dainos ir šokiai – įvyko baigiamasis II respublikinio Jadvygos Čiurlionytės vardo dainų konkurso – festivalio renginys – respublikinis Jadvygos Čiurlionytės vardo vaikų folkloro festivalis.

Renginį pradėjo festivalio sumanytoja, organizatorė, menų mokyklos folklorinio dainavimo mokytoja Ineta Meduneckytė – Tamošiūnienė, glaustai pristatydama reikšmingiausius profesorės, etnomuzikologės, pedagogės, visuomenės veikėjos, jauniausios kompozitoriaus ir dailininko M. K. Čiurlionio sesers ir jo kūrybinio palikimo puoselėtojos Jadvygos Čiurlionytės biografijos ir mokslinės – visuomeninės veiklos faktus.

Toliau programoje pasirodė vaikų folkloro kolektyvai, skambėjo tradiciniai šokiai ir lietuvių liaudies dainos, tarp kurių – J. Čiurlionytės užrašytos ir dalyvavusių kolektyvų gimtų kraštų dainos.

Nuoširdžiai dėkojame dalyviams: Rūdiškių kultūros centro vaikų folkloro ansambliui „Griciukas” ir jų vadovei Augustei Gaidytei – Palaitienei, Kaišiadorių kultūros centro vaikų folkloro ansambliui „Žilvita” ir jų vadovei Laimai Morkūnienei, Valkininkų kultūros centro folkloro ansambliui „Bitelė”, jų vadovei Jolantai Molienei, šeimininkams – vaikų folkloro ansambliui „Avilys” bei jo vadovei Inetai Meduneckytei – Tamošiūnienei, akordeono dalyko mokytojui Dariui Bachovui už smagią muziką liaudies šokiams, taip pat už šventės organizavimą, vaišes, dovanėles, palaikymą ir folkloro gyvavimo skatinimą dėkojame menų mokyklos direktorei Renatai Bakulienei, direktorės pavaduotojai Daliai Šemeškienei – Kleponytei, mokytojai Elvyrai Sinkevičienei, administracijos darbuotojams: Linai Makselienei, Jonui Švedui, Dianai Užgirienei, už suvenyrus su Varėnos krašto atributika – Varėnos rajono savivaldybės administracijai.

RESPUBLIKINIS MOKINIŲ DAILĖS DARBŲ KONKURSAS „DAIKTAI PASAKOJA ISTORIJAS“

Šių metų kovo 16 d. buvo paskelbti Kauno Antano Martinaičio dailės mokykloje vykusio Respublikinio mokinių dailės darbų konkurso „DAIKTAI PASAKOJA ISTORIJAS“ rezultatai. Šiandien gavome diplomus, dovanas ir padėkas.

Jau dalinomės puikiomis naujienomis apie konkurso nugalėtojus – Ugnių Baranauską (mok. Dalia Šemeškienė – Kleponytė) savo amžiaus grupėje užėmusį I –ąją vietą, Urtę Tamošiūnaitę (mok. Dalia Šemeškienė – Kleponytė), Austėją Eleną Pugačiauskaitę (mok. Dalia Šemeškienė – Kleponytė) ir Audronę Petraitytę (mok. Rūta Lesniauskienė) savo amžiaus grupėse užėmusias III – ąsias vietas.

Sveikiname gavus Diplomus už kūrybiškumą Adelę Glavickaitę, Egidijų Jurgelevičių, Gretą Skindaraitę, Matą Skučą ir Kariną Miliauskitę (mok. Dalia Šemeškienė – Kleponytė ir Rūta Lesniauskienė). Kauno Antano Martinaičio mokyklai, kolektyvui ir vadovams dėkojame už nuostabų siurprizą – atminimo dovanas konkurso nugalėtojams ir įdomų, puikiai organizuotą konkursą.

SVEIKINAME KONKURSO TURKIJOJE LAUREATĄ

Gegužės 2 – 9 d. Turikijoje vyko X jubiliejinis tarptautinis konkursas-festivalis „Harmony“, kurį organizavo Antalijos regiono kultūros ministerija, Side miesto savivaldybės kultūros skyrius bei Sakartvelo folkloro ir klasikinės muzikos sąjunga „Harmony“.

Konkurse-festivalyje dalyvavo atlikėjai iš Armėnijos, Azerbaidžano, Baškirijos, Jungtinės Karalystės, Kazachstano, Kinijos, Lietuvos, Sakartvelo, Turkijos.Sveikiname Varėnos J. Čiurlionytės menų mokyklai atstovavusį 3 klasės solinio dainavimo mokinį Roką Bachovą su iškovo ta II vieta.

Už puikius rezultatus nuoširdžiai dėkojame Roko mokytojai Aušrai Liutkutei Povilaiteinei ir koncertmeisterei Elvyrai Sinkevičienei.

VI-ASIS RESPUBLIKINIS MIKO VAITKEVIČIAUS LENGVOSISO IR DŽIAZO MUZIKOS FESTIVALIS-KONKURSAS

2022-05-14 vyko VI-asis respublikinis Miko Vaitkevičiaus lengvosios ir džiazo muzikos festivalis-konkursas, Vilniaus ,,Lyra” muzikos mokykloje.Sveikiname Varėnos J. Čiurlionytės akordeono 4 kl. mokinį Matą Bachovą pelniusį II vietos laureato diplomą, mokytojas Darius Bachovas.

ĮSIBĖGĖJO II RESPUBLIKINIO JADVYGOS ČIURLIONYTĖS VARDO DAINŲ KONKURSO – FESTIVALIO RENGINIAI

Šiais metais Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla mini suteikto vardo dešimtmetį. Nuo 2012 m., kuomet Varėnos muzikos mokykla buvo pavadinta Jadvygos Čiurlionytės vardu, pradėta ir iki šiol įgyvendinama folklorinio dainavimo programa bei daug tradicinių Čiurlionytės ir Čiurlionio vardo, jų mokslinio, meninio palikimo aktualizavimui skirtų renginių, tokių kaip tarptautinis festivalis „Skambančios spalvos“, kuris dailės, muzikos konkursų, koncertų, parodų ir mokslinės konferencijos pavidalu atgims ir kitų metų balandžio 13 d., kuomet minėsime J. Čiurlionytės 125-ąsias gimimo metines, taip pat respublikinis jaunųjų pianistų konkursas „Lietuvos šalelėj“, kurio programoje skamba Čiurlionytės ir Čiurlionio fortepijoniniai opusai, respublikinis Jadvygos Čiurlionytės vardo dainų konkursas, Lietuvoje unikalus dėl repertuaro reikalavimų – programoje privalomos Čiurlionytės užrašytos liaudies dainos, taip pat „Čiurlionio kelio“, kiti Varėnos krašto kultūriniam tapatumui reikšmingi projektai, inspiruoti profesoriaus, pianisto, Čiurlionio provaikaičio Roko Zubovo, taip pat daug aktualių vietos ir tarptautinių projektų, įgyvendinamų bendradarbiaujat su socialiniais partneriais ar parengtų pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų, rajono savivaldybės finansuojamas programas, tokias kaip „Įsijunk meną“, „(Ne) atrastas Čiurlionis, „Pažink savo kraštą“, kt. Gegužės 12 ir 20 dienomis Varėnos J. Čiurlionytės menų mokykla įgyvendina II respublikinį Jadvygos Čiurlionytės vardo dainų konkursą – festivalį.

Šis konkursas – festivalis yra skirtas profesorės, etnomuzikologės, pedagogės, visuomenės veikėjos Jadvygos Čiurlionytės atminimui, jos mokslinio palikimo aktualizavimui bei menų mokyklos vardo įprasminimui.

Gegužės 12 – osios rytmetį įvyko II respublikinis Jadvygos Čiurlionytės vardo dainų konkursas, kuriame dalyvavo Lietuvos muzikos ir meno mokyklų folklorinio ir klasikinio dainavimo mokiniai. Jaunieji dainininkai konkursui pateikė po dvi lietuvių liaudies dainas a cappella, kurių viena privalomai pasirinkta iš J. Čiurlionytės sudarytų rinkinių.

Konkurso dalyvių pasirodymus vertino kompetentinga komisija: pirmininkas Rolandas Aidukas – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentas, Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ solinio ir chorinio dainavimo specializacijų kuratorius, mokytojas ekspertas, Nijolė Rudalevičienė – vokalo pedagogė, Vilniaus kolegijos lektorė, mokytoja ekspertė, Vaida Naruševičiūtė – Varėnos kultūros centro vyriausioji folkloro specialistė, etnologė, etnomuzikologė, folkloro ansamblio „Žeiria“ vadovė. Sveikiname konkurso laureatus ir jų mokytojus:Gustę Varanauskaitę (I kat. B gr.) – II vieta, mokytoja Vaida Žilinskienė, Varėnos Švietimo centras, Roką Bachovą (II kat. B gr.) – II vieta, mokytoja Aušra Liutkutė Povilaitienė, Varėnos J. Čiurlionytės menų mokykla,Emą Bernotaitę (II kat. B gr.) – I vieta, mokytoja Aušra Liutkutė Povilaitienė, Varėnos J. Čiurlionytės menų mokykla,Laurą Lesniauskaitę (II kat. B gr.) – III vieta, mokytoja Aušra Liutkutė Povilaitienė, Varėnos J. Čiurlionytės menų mokykla,Sofiją Miškinytę (II kat. B gr.) – II vieta, mokytoja Aušra Liutkutė Povilaitienė, Varėnos J. Čiurlionytės menų mokykla,Eliją Žėkaitę (II kat. B gr.) – I vieta, mokytojas Kęstutis Breidokas, Varėnos J. Čiurlionytės menų mokykla,Urtę Tamošiūnaitę (I kat. C gr.) – I vieta, mokytoja Ineta Meduneckytė – Tamošiūnienė, Varėnos J. Čiurlionytės menų mokykla,Auksę Valentukevičiūtę (I kat. C gr.) – II vieta, mokytoja Ineta Meduneckytė – Tamošiūnienė, Varėnos J. Čiurlionytės menų mokykla,Matą Diškevičių (II kat. C gr.) – I vieta, mokytoja Birutė Jočienė, Alytaus muzikos mokykla, Godą Gudelevičiūtę (II kat. C gr.) – II vieta, mokytoja Birutė Jočienė, Alytaus muzikos mokykla, Auksę Gubanovaitę (II kat. C gr.) – mokytoja Regina Burakauskienė, Vilniaus B. Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla,Jogailę Prieskienytę (II kat. C gr.) – II vieta, mokytoja Birutė Jočienė, Alytaus muzikos mokykla. Po pietų, nuo 14 val., menų mokyklos koncertų salėje vyko ikimokyklinio, bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo, formalųjį švietimą papildančio ugdymo pedagogams, kultūros centrų darbuotojams, folkloro specialistams skirtas teorinis – praktinis seminaras „Etninė muzika XXI amžiuje: gyvoji tradicija“.

Seminaro lektoriai – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Etnomuzikologijos katedros dėstytojai. Seminaro metu buvo pristatyti du metodiniai pranešimai ir pravesti trys praktiniai mokymai: Daiva Vyčinienė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorė, habilituota humanitarinių mokslų daktarė, Etnomuzikologijos katedros vedėja, skaitė metodinį pranešimą „Etninė muzika: džiaugsmas pažinti, mėgautis ir studijuoti“, pravedė sutartinių mokymus „Pažinkime aukštaičių sutartines“.Rytis Ambrazevičius, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Etnomuzikologijos katedros profesorius, humanitarinių mokslų daktaras, skaitė pranešimą tema „Dzūkų dainavimo tradicija: teorija ir praktika“, vedė mokymus „Dainuokime dzūkiškai“.Varsa Liutkutė Zakarienė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Etnomuzikologijos katedros lektorė, pravedė šiaudo – nendrės birbynėlių gamybos ir tirliavimo mokymus – „Šiaudo birbynės dirbtuves“.Viso renginio metu veikė J. Čiurlionytei skirta paroda.

2022 m. gegužės 20 d. 14 val. Varėnos J. Čiurlionytės menų mokyklos koncertų salėje vyks respublikinis Jadvygos Čiurlionytės vardo vaikų folkloro festivalis, kuriame skambės lietuvių liaudies dainos, tarp kurių – J. Čiurlionytės užrašytos ir kolektyvų gimtų kraštų dainos.

Dalyvaus Varėnos, Valkininkų, Rūdiškių, Kaišiadorių meninio ugdymo ir kultūros įstaigų vaikų folkloro kolektyvai.Už indėlį įgyvendinant šiuos renginius dėkojame menų mokyklos organizacinei komandai: direktorei Renatai Bakulienei, direktoriaus pavaduotojai Daliai Šemeškienei – Kleponytei, mokytojams Aušrai Liutkutei – Povilaitienei, Inetai Meduneckytei – Tamošiūnienei, Daivai Selevičienei, Vytautui Černiauskui, Dariui Bachovui, Elvyrai Sinkevičienei, Kęstučiui Breidokui, kitiems administracijos ir pagalbiniams darbuotojams: Dianai Užgirienei, Jonui Švedui, Linai Makselienei, lektoriams, dalyviams, žiūrovams – visiems, prisilietusiems prie Jadvygos Čiurlionytės palikimo ir prisidėjusiems prie jo aktualizavimo.

SVEIKINAME KONKURSO „IN CORPORE” LAUREATUS

Gegužės 7 d. įyko II-asis respublikinis virtualus jaunųjų atlikėjų konkursas ,,In Corpore”. Šiais metais renginyje dalyvavo daugiau kaip 400 akordeonistų, smuikininkų, pianistų, pučiamųjų ir liaudies instrumentų atlikėjų iš Lietuvos muzikos ir meno mokyklų.

Sveikiname laimėtojus: II vietos laureatus, akordeonistus Motiejų Miškinį ir Vakarį Tamulį, III vietos laimėtoją – akordeonistų sekstetą: Viltę Beržanskaitę, Roką Švedą, Elviną Kvaraciejūtę, Lėją Latvytę, Valentiną Keršį, Gvidą Jančauską ir jų mokytoją Renatą Bakulienę.Smuiko klasės mokines, konkurso diplomantes: Kotryną Verseckaitę ir Liepą Grigėnaitę, jų mokytoją Romualdą Pridotkienę, koncertmeisterę Aldoną Jakavonienę.

VARĖNOJE ĮVYKO IV NACIONALINIS LIETUVOS AKORDEONISTŲ KONKURSAS – 2022

2022 m. balandžio 22 – 23 dienomis Varėnoje vyko IV Nacionalinis Lietuvos akordeonistų konkursas. Tai vienas reikšmingiausių ir masiškiausių akordeono muzikos konkursų Lietuvoje, draugėn suburiantis visą Lietuvos akordeono muzikos bendruomenę: muzikos ir meno mokyklų akordeono dalyko moksleivius, pedagogus, akademikus, profesionalius muzikantus.

Konkurso idėjos autorius – Lietuvos Nacionalinės akordeonistų sąjungos prezidentas, Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijos profesorius, akordeono skyriaus vedėjas, Pasaulinės akordeonistų asociacijos garbės viceprezidentas, muzikinio komiteto narys, kompozitorius, daugiaplanis akordeono muzikos profesionalas Kazys Stonkus (1968 – 2021). Prof. K. Stonkaus iniciatyva Nacionalinis Lietuvos akordeonistų konkursas pirmą kartą įvyko 2016 m. Klaipėdoje, 2018 m. – Šiauliuose, 2020 m. – Kaune.

Šiais metais konkursą buvo nuspręsta organizuoti Varėnoje – Dzūkijos miškų ir ežerų lopšyje. Šį neeilinį renginį organizavo Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademija, Lietuvos nacionalinės akordeonistų sąjunga ir Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla.

15-oje kategorijų varžėsi per 150 dalyvių iš visos Lietuvos: Klaipėdos, Plungės, Pasvalio, Šiaulių, Gargždų, Priekulės, Kelmės, Vilniaus, Kauno, Garliavos, Prienų, Alytaus, Druskininkų, Lazdijų (Veisiejų skyriaus), Šalčininkų, Marijampolės, Kaišiadorių, Kuršėnų, Varėnos meno ir muzikos mokyklų mokiniai, Šiaulių S. Sondeckio, Kauno J. Gruodžio, Vilniaus J. Tallat – Kelpšos konservatorijų, Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijos studentai.

Pagal amžių skirtingų solistų ansamblių ir orkestrų kategorijų vertinimo komisijose dirbo 56 žymūs akordeono pedagogai, dėstytojai, profesionalūs atlikėjai.

Konkursas vyko dvi dienas. Balandžio 22 d. muzikos ir meno mokyklų moksleivių, konservatorijų studentų, akademijos studentų I turo konkurso programų perklausos vyko puikioje Varėnos kultūros centro parodų salėje bei Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos koncertų salėje, kurioje taip pat penktadienio akordeono muzikos maratoną vainikavo pirmosios konkurso dienos laureatų apdovanojimų ceremonija ir iškilmingas ryškiausiai pasirodžiusių dalyvių koncertas.

Balandžio 23 d. Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykloje vyko aukštųjų mokyklų studentų konkursų programų uždaros perklausos bei akordeono praktikams skirta metodinė konferencija, kurios metu buvo pristatyti mokytojų Laimos Jundulienės, Raimonds Ungurs, Dariaus Bachovo ir Renatos Bakulienės akordeono pedagoginio repertuaro leidiniai.

Vakarinė renginio dalis persikelė į Varėnos kultūros centrą, kur vyko antrosios konkurso dienos laureatų pagerbimas ir koncertas. Konkurso dalyviai ir Varėnos bendruomenė turėjo progą išgirsti laureatų atliekamus opusus bei įspūdingą Augustino Rakausko (akordeonas), Gretos Staponkutės – Rakau (altas) dueto „Tutto a Dio” atliekamą akademinės profesionaliosios muzikos programą bei lengvosios prancūziškos, džiazo ir originaliosios muzikos atlikėjų grupę: Audrių Daučianską (akordeonas), Tadą Petkevičių – Grajauską (elektrinė gitara), Nerijų Ardzevičių (kontrabosas), Kęstutį Zubavičių (mušamieji).
Džiaugiamės Varėnos J. Čiurlionytės menų mokyklos auklėtiniais, kuriems šiame aukšto lygio konkurse pavyko iškovoti diplomus ir prizines vietas.

Sveikiname:
A12 kategorijos dalyvius ir diplomantus: Matą Bachovą (mokyt. Darius Bachovas) ir Vakarį Tamulį (mokyt. Renata Bakulienė).

B16 kategorijos dalyvį ir III vietos laimėtoją – akordeonistų sekstetą: Viltę Beržanskaitę, Roką Švedą, Elviną Kvaraciejūtę, Lėją Latvytę, Valentiną Keršį, Gvidą Jančauską (mokyt. Renata Bakulienė).

Taip pat sveikiname ir Varėnos J. Čiurlionytės menų mokyklos direktorę, akordeono dalyko mokytoją Renatą Bakulienę ir mokytoją Darių Bachovą, atsakingai dirbusius vertinimo komisijose.

Dėkojame mokyklos organizacinei komandai: direktorei Renata Bakulienei, mokytojams Dariui Bachovui, Daivai Selevičienei, Elvyrai Sinkevičienei, Nijolei Dzingelevičienei, ypatingai – Marijui Baukui ir kolegai skulptoriui Nerijui Kavaliauskui už nuostabias unikalias skulptūras laimėtojams, scenografijai, pavaduotojai Daliai Šemeškienei – Kleponytei, kitiems administracijos ir pagalbiniams darbuotojams: Linai Makselienei, Jonui Švedui, Dianai Užgirienei, Vydai Lebedzevičienėi, Polinai Sosninai, Marytei Čekanavičienei, Danutei Volungevičienei.

Už pasitikėjimą ir bendradarbiavimą dėkojame pagrindiniam organizatoriui – Vytauto Didžiojo Muzikos akademijai ir jos docentui bei Lietuvos nacionalinei akordeonistų sąjungai ir jos prezidentui Povilui Velikiui, jo kolegų bei studentų komandai, ypatingai Dmitrijui Michailovs, Janei Macevičienei, Aistei Norbutaitei, Vidmantui Landai, Irinai Gudebskienei, Linai Bendoraitienei, Kristinai Dabravolskaitei, kitiems organizacinio komiteto nariams, kurių pastangų dėka konkursas išlaikė aukštą lygį, dalyviams ir svečiams suteikė puikiais emocijas.

Taip pat nuoširdžiai dėkojame už palaikymą, bendradarbiavimą ir paramą Varėnos rajono savivaldybei, sveikinimo žodį tarusiam merui Algiui Kašėtai, jaunimo reikalų komitetui, jo specialistei Gabijai Juškevič, kultūros ir sporto skyriui, jo vedėjai Laimai Denutienei.

Socialiniams partneriams – Varėnos kultūros centrui, direktorei Reginai Svirskienei ir visiems darbuotojams, skyrusiems laiką ir pastangas konkurso įgyvendinimui, MB „Spyglio muzika”, MB „Trys mėsininkai” ir jų direktoriui Nerijui Bakulai, už gautą finansinę paramą ir gardžias dovanas, UAB „Silida” kavinei „Draugai”, UAB „Erstara” kavinei „Grilis”, UAB „Dzūkai gurmanai” už nuostabų maistą, Varėnos technologijos ir verslo mokyklai, laikinajai direktorei Eglei Stacevičienei, Onos Ciūnienės sodybai „Mildupis” už dalyvių apgyvendinimą, oficialiam „Bugari” ir „Fisitalia” atstovui Lietuvoje – UAB „Terra Musica” už paramą ir suvenyrus konkurso dalyviams bei specialius prizus aukščiausių vietų laimėtojams, Dionyzui Gudebskui už asmeninę paramą, UAB „Merkio kraštas” ir www.akordeonas.lt už renginio viešinimą.

Dėkojame visiems dalyviams, pasiryžusiems ilgoms kelionėms į Varėną. Linkime, kad įgytos puikios patirtys stiprintų ryšius akordeono bendruomenėje ir kelias į Varėną atvestų dar ne vieną kartą.

Daugiau informacijos apie renginį: https://www.facebook.com/lietuvosnacionalineakordeonistusajunga

SVEIKINAME RESPUBLIKINIO JAUNŲJŲ STYGININKŲ FESTIVALIO „PAVASARIO STYGA“ LAUREATES

Balandžio 9 d. Vilniaus Algirdo mokykloje vyko respublikinis jaunųjų stygininkų festivalis „Pavasario styga“, kuriame įvairių stilių ir žanrų konkurso programą atliko jaunieji solistai ir ansambliai iš visos Lietuvos.

Po festivalio mokiniams ir mokytojams buvo surengtas metodinis renginys „Grojimo įgūdžių formavimas pirmaisiais ugdymo metais“.

Sveikiname Varėnos J. Čiurlionytės menų mokyklos mokines, smuiko dalyko mokytoją Romualdą Pridotkienę, fortepijono dalyko mokytoją ir koncertmeisterę Aldoną Jakavonienę su gražiais pasiekimais:

Kotryną Verseckaitę – „sidabrinė“ pavasario styga;
Liepą Grigėnaitę – „bronzinė“ pavasario styga;
Austėją Matulevičiūtę – „bronzinė“ pavasario styga;
Ansamblį: Mortą Sakalaitę (smuikas) ir Kamilę Alekšiūnaitę (fortepijonas) – „bronzinė“ pavasario styga.

SVEIKINAME RESPUBLIKINIO KONKURSO „ŽAVINGOJI PJESĖ” LAUREATUS

2022 m. kovo 28 dieną Varėnos J. Čiurlionytės menų mokyklos mokiniai sėkmingai dalyvavo I virtualiame respublikiniame jaunųjų pianistų ir stygininkų konkurse „Žavingoji pjesė“, kurį organizavo Kaišiadorių menų mokykla.

Konkursas sulaukė didelio susidomėjimo – dalyvavo 337 atlikėjai iš 174 Lietuvos muzikos ir meno mokyklų. Jaunieji muzikantai varžėsi kantileninės, techninės, polifoninės ir džiazinės pjesės kategorijose.

Sveikiname gausų būrį mūsų mokyklos laureatų ir juos paruošusių mokytojų: smuikininkę Austėją Matulevičiūtę, kantileninės pjesės kategorijoje, A amžiaus grupėje laimėjusią II vietą, jos mokytoją Romualdą Pridotkienę, koncertmeisterę Aldoną Jakavonienę; mokytoją Nijolę Dzingelevičienę ir jos paruoštus pianistus: Redą Alekšiūnaitę ir Ameliją Kamarauskaitę, kantileninės pjesės kategorijoje, C amžiaus grupėje pelniusias II vietas, Ąžuolą Tautvydą Baublį – džiazinės pjesės kategorijoje, B amžiaus grupėje laimėjusį II vietą; mokytoją Elvyrą Sinkevičienė ir jos mokinius: Godą Narinkevičiūtę, techninės ir polifoninės pjesės kategorijose, A amžiaus grupėse laimėjusią II vietas, Roką Bachovą ir Brigitą Knieziauskaitę – techninės pjesės kategorijos B amžiaus grupės II ir III vietos laureatus; mokytoją Aldoną Jakavonienę ir jos mokines: Justę Blėdaitę, techninės pjesės kategorijos B amžiaus grupės III vietos laureatę, Ūlę Krupovičiūtę, džiazinės pjesės kategorijos C amžiaus grupės III vietos laimėtoją.

Džiaugiamės aktyvia ir sėkminga mokytojų ir mokinių veikla, linkime sėkmės naujuose konkursuose!

SVEIKINAME KONKURSO „VIVACE VOCALE“ LAUREATĘ!

Balandžio 9 d. Vilniaus „Lyros“ muzikos mokykloje įvyko IX dainininkų konkursas „Vivace vocale“. Sveikiname 2 vietos laimėtoją Filomeną Krikščiūnaitę, bei mokytoją Aušrą Liutkutę, koncertmesterę Elvyrą Sinkevičienę.

SVEIKINAME KONKURSO „NAUJIEJI ATRADIMAI” LAIMĖTOJAS

Kovo 23-26 d. įvyko respublikinis virtualus jaunųjų atlikėjų konkursas „Naujieji atradimai” Utenos meno mokykloje. Varėnos J. Čiurlionytės menų mokyklos mokinių vokalinis ansamblis „Kitaip-3“ laimėjo 2 vietą. Sveikiname ansamblio vadovę, mokytoją Aušrą Liutkutę ir koncertmeisterę Elvyrą Sinkevičienę. Dėkojame mokytojoms už nuoširdų ir kūrybingą darbą, mokinėms – už puikius rezultatus.

SVEIKINAME!

Sveikiname Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos pučiamųjų dalyko 2 klasės mokinį Bernardą Tūbinę, sėkmingai pasirodžiusį ir pelniusį laureato diplomus net dviejuose konkursuose: XII tarptautiniame virtualiame vaikų ir jaunimo pučiamųjų instrumentų solistų ir ansamblių festivalyje – konkurse „Pavasario trimitai 2022“ – II vieta.

Respublikiniame virtualiame jaunųjų atlikėjų konkurse „Naujieji atradimai“ (2022-03-28) – III vieta. Bernardo mokytojas Albertas Tiškus, koncertmeisterė Laima Petruškevičienė.

SVEIKINAME ATLIKĖJUS, SĖKMINGAI ĮVEIKUSIUS XXII NACIONALINIO B. DVARIONO PIANISTŲ IR STYGININKŲ KONKURSO ZONINĘ ATRANKĄ

Kovo 19 d. Vilniaus J. Tallat-Kelpšos konservatorijoje įvyko XXII Nacionalinis Balio Dvariono jaunųjų pianistų ir stygininkų konkurso Vilniaus zonos pianistų atranka.

Sveikiname Varėnos J. Čiurlionytės menų mokyklos pianistus, sėkmingai praėjusius į nacionalinį etapą: Kristupą Navicką, Mykolą Bakulą, Jokūbą Bakulą, Justiną Zinkevičių. Mokinius paruošė fortepijono mokytoja Aldona Jakavonienė.

SVEIKINAME KONKURSO „GARSŲ SPALVOS” LAIMĖTOJAS

Kovo 3 d. įvyko VI respublikinis antrojo instrumento ir pasirenkamojo vokalo konkursas – festivalis „Garsų spalvos”, kurį organizavo Švenčionių Juliaus Siniaus meno mokykla. Varėnos J. Čiurlionytės menų mokyklos mokinės dalyvavo fortepijono ir vokalo kategorijos ir laimėjo I vietas.

Sveikiname fortepijono kategorijos laimėtoją Filomeną Krikščiūnaitę ir mokytoją Nijolę Dzingelevičienę, vokalinį ansamblį „KITAIP-3″, ansamblio vadovę, mokytoją Aušrą Liutkutę ir koncertmeisterę Elvyrą Sinkevičienę. Dėkojame mokytojoms už nuoširdų ir kūrybingą darbą, mokinėms – už puikius rezultatus.

SVEIKINAME TARPTAUTINIO KONKURSO „PAVASARIO MUZIKA” LAUREATĘ

2022 m. kovo mėnesį Kazachstane, Nur-Sultan mieste nuotoliniu būdu įvyko IX tarptautinis įvairių žanrų konkursas ,,Pavasario muzika”.

Konkursą organizavo tarptautinis festivalio judėjimas ,,Astana stars”

Konkurse dalyvavo mūsų mokyklos smuiko dalyko 3 kl. mokinė Austėja Matulevičiūtė, kuriai instrumetinio meno kategorijoje pavyko iškovoti 2 vietos laureato diplomą.

Nuoširdžiai sveikiname mokinę, jos smuiko mokytoją Romualdą Pridotkienę, koncertmeisterę Aldoną Jakavonienę.

DŽIUGIOS NAUJIENOS IŠ DAUGŲ

2022 m. kovo 10 d. Alytaus r. meno ir sporto mokykloje (Daugai) vyko XIX Lietuvos virtualus jaunųjų pianistų konkursas ,,Etiudas ir ne tik”.

Visi konkurso dalyviai privalomai atliko pjėses, reikalaujančias aukšto techninio meistriškumo.

Konkurse dalyvavo 121 pianistas, mūsų mokyklai atstovavo 5 mokiniai.


Sveikiname mokinius ir mokytojus, mokyklai dovanojusius džiugius rezultatus:

Jokūbą Bakulą, laimėjusį Grand Prix (mokytoja Aldona Jakavonienė),
Ąžuolą Tautvydą Baublį, tapusį laureatu (mokytoja Nijolė Dzingelevičienė),
Diplomantus: Roką Bachovą, Brigitą Kneziauskaitę (mokytoja Elvyra Sinkevičienė) ir Mykolą Stoką (mokytoja Aldona Jakavonienė).

SVEIKINAME TARPTAUTINIO KONKURSO „MUZIKINIAI MOMENTAI” LAUREATES

2022 m. sausio 30 d. įvyko tarptautinis jaunųjų pianistų, stygininkų bei ansamblių konkursas „Muzikiniai momentai”, konkursą organizavo Vilniaus J. Tallat-Kelpšos konservatorijos.

Džiaugiamės atkeliavusiais diplomais, padėkomis, dovanomis. Sveikiname I vietos laimėtoją smuikininkę Austėja Matulevičiūtę ir III vietos laimėtojas-smuikininkę Mortą Sakalaitę ir pianistę Kamilę Alekšiūnaitę bei smuiko mokytoją Romualdą Pridotkienę, fortepijono mokytoją Aldoną Jakavonienę.

AUKŠTI PIANISTŲ LAIMĖJIMAI KONKURSE „KARALIŠKASIS BAROKAS – 2022″

2022 m. vasario 26 d. Kauno „Vyturio” gimnazijos Muzikos skyrius organizavo III respublikinį nuotolinį jaunųjų atlikėjų konkursą „Karališkasis barokas – 2022″. Konkurse dalyvavo 239 muzikantai, iš jų net 128 pianistai. „Nuo Baroko epochos mus skiria jau keli šimtmečiai, išlikę kūriniai – jau patikrinti laiko.

Jaunieji muzikantai turėjo galimybę giliau pažinti šią epochą ir iškilių kompozitorių kūrybinį palikimą…” – rašė organizatoriai. Džiaugiamės ir sveikiname ypatingai gerai pasirodžiusius mūsų mokyklos jaunuosius pianistus:

Jokūbą Bakulą – Grand prix,
Kristupą Navicką – I vieta,
Mykolą Bakulą – I vieta,
Justiną Zinkevičių – I vieta.

Laureatus paruošė mokytoja Aldona Jakavonienė.

SVEIKINAME AKORDEONISTUS

2022 m. vasario mėnesį Alytaus rajono meno ir sporto mokykla organizavo XI Lietuvos jaunųjų atlikėjų virtualių konkursą – seminarą „LINKSMOJI POLKUTĖ 2022“ .

Konkurse dalyvavo ir diplomus pelnė jaunieji mokyklos akordeonistai – Rytis Kosmanas (mokyt. Darius Bachovas) ir Vakaris Tamulis (mokyt. Renata Bakulienė).

Seminare „Integruota pamoka ir jos prieskoniai“ mokytoja Renata Bakulienė pristatė savo autorinių kūrinių leidinį „Pjesės mažiesiems akordeonistams”.

SVEIKINAME KONKURSO „ROMANTIKŲ ĮKVĖPTI“ DIPLOMANTES

2022 m. sausio 29 d. Trakų meno mokykloje įvyko VI respublikinis styginių instrumentų festivalis – konkursas „Romantikų įkvėpti“. Jame dalyvavo mūsų mokyklos jaunosios smuikininkės: Austėja Matulevičiūtė ( 3 kl. ) ir Liepa Grigėnaitė ( 2 kl.), kuriai fortepijonu akomapanavo sesutė Smiltė Grigėnaitė ( 3 kl. ).

Puikus romantinių kūrinių atlikimas mergaitėms dovanojo ne tik šventinę nuotaiką, bet ir diplomus.Mokines konkursui paruošė smuiko mokytoja Romualda Pridotkienė, fortepijono mokytoja Aušra Kašėtienė, koncertmeisterė Aldona Jakavonienė.

DŽIAUGIAMĖS ILGAI LAUKTOMIS NAUJIENOMIS!

Dar gruodžio mėnesį trys Varėnos J. Čiurlionytės menų mokyklos auklėtiniai dalyvavo nuotoliniame tarptautiniame muzikos atlikėjų konkurse Kazachstane „Art Aspect“.

Jaudinantys neramumai ir protestai šioje šalyje nenutraukė kultūrinio gyvenimo, ir muzikiniai tiltai sujungė visą kontinentą.

Sveikiname 1 klasės fortepijono dalyko mokinę Godą Narinkevičiūtę, tapusią II vietos laureate, 3 klasės mokinį Roką Bachovą, pelniusį laureato III vietas net dvejose – fortepijonininės ir vokalinės muzikos – kategorijose, ir fortepijono dalyko 3 klasės mokinę Ramintą Grudzinskaitę, pelniusią IV vietos diplomą. Atlikėjus konkursui paruošė solinio dainavimo mokytoja Aušra Liutkutė Povilaitienė ir fortepijono mokytoja, koncertmeisterė Elvyra Sinkevičienė.

Visiems linkime kūrybinės sėkmės!

SVEIKINAME KONKURSO „GREITI PIRŠTAI” LAUREATUS!

Sausio 22 d., Vilniaus muzikos mokykloje „Lyra” įvyko III respublikinis Lietuvos muzikos ir meno mokyklų akordeono klasės mokinių konkursas „Greiti pirštai”. Mūsų mokyklos atstovams – tai pirmasis konkursas po karantino laikotarpio, kuriame jėgas išbandyti teko ne nuotoliniu, o kontaktiniu būdu.

Sveikiname laimėtojus: Vakarį Tamulį, 10-11 m. (B) kategorijoje pelniusį II vietą ir jo mokytoją Renatą Bakulienę, Rytį Kosmaną, 8-9 m. (A) kategorijos III vietos nugalėtoją ir Matą Bachovą, 10-11 m. (B) kategorijoje laimėjusį III vietą bei jų mokytoją Darių Bachovą. Linkime sėkmės kituose akordeono muzikos konkursuose!

SVEIKINAME

Roką Bachovą, IV tarptautiniame vaikų ir jaunimo konkurse „CHRISTMAS TALENT LEAGUE 2021″ pelniusį II vietą. Roko mokytoja Aušra Liutkutė Povilaitienė, koncertmeisterė Elvyra Sinkevičienė.

DAINŲ DAINELĖ

SVEIKINAME TARPTAUTINIO KONKURSO „EDELWEISS 2021” LAIMĖTOJUS

2021 m. gruodžio 1-3 dienomis įvyko IV tarptautinis fortepijono ir kamerinių ansamblių konkursas „Edelweiss 2021”.

Konkursą organizavo Tarptautinė Kultūros Unija „Edelweiss” (Austrija), ️Kauno I-oji Muzikos Mokykla, ️Kauno Krašto Muzikos Mokytojų Draugija, konkurso partneriai – Varėnos J. Čiurlionytės menų mokykla (Konkurso viešinimui skirtą dizainą kūrė mokytojai Sigita Cironkienė ir Vytautas Černiauskas).

Šiais metais dėl karantino suvaržymų konkursas vyko nuotoliniu būdu. Online formato konkurse dalyvavo Lietuvos ir užsienio jaunieji muzikantai, grojantys fortepijonu solo, fortepijoniniai ansambliai (duetai, trio, kvartetai), instrumentiniai ansambliai iki 4 narių (duetai, trio, kvartetai), kurių sudėtyje yra fortepijonas.

Visi konkurso dalyviai varžėsi dviejose pagrindinėse kategorijose: A, B, C, amžiaus kategorijose – neformaliojo ugdymo muzikos (meno) mokyklų mokiniai; A+, B+, C+ amžiaus kategorijose – specializuotų muzikos mokyklų, muzikos gimnazijų mokiniai, konservatorijų, muzikos akademijų studentai.

Dalyviai atliko po du laisvai pasirenkamus įvairių muzikinių stilių ir skirtingų nuotaikų kūrinius.

Mokyklai atstovavo ir puikiai pasirodė mokytojos Aldonos Jakavonienės mokiniai: Jokūbas Bakula (kat. A 2) – I vieta, Mykolas Bakula (kat. A 1) – II vieta ir nominacija už geriausiai atliktą lietuvių kompozitoriaus kūrinį, Justinas Zinkevičius (kat. A 4) – II vieta, Kristupas Navickas – (kat. A1) III vieta; mokytojos Elvyros Sinkevičienės mokiniai: Goda Narinkevičiūtė (kat. A 1) – III vieta, Rokas Bachovas (kat. A2) – III vieta.

Sveikiname laimėtojus!

SVEIKINAME LAUREATUS

2021 m. gruodžio 6 d. įvyko Garliavos meno mokyklos organizuotas II-asis respublikinis nuotolinis jaunųjų akordeonistų konkursas „AKORDEONO VIRTUOZŲ FIESTA”.

Mokyklai atstovavo ir I vietos laureatų diplomą pelnė mokytojos Renatos Bakulienės paruoštas akordeonistų ansamblis: Viltė Beržanskaitė, Rokas Švedas, Elvina Kvaraciejūtė, Lėja Latvytė, Valentinas Keršys, GvidasJančauskas.

Mokytoja R. Bakulienė taip pat buvo pakviesta dalyvauti konkurso vertinimo komisijoje. Sveikiname laimėtojus ir džiaugiamės bendrais pasiekimais.

PASIEKIMAI VII TARPTAUTINIAME JAUNŲJŲ PIANISTŲ KONKURSE ,,MANO VAIKYSTĖS DRAUGAS – FORTEPIJONAS“

2021 m. gruodžio 2 d. Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykloje vyko VII tarptautinis jaunųjų pianistų konkursas ,,Mano vaikystės draugas – fortepijonas“. Po ilgų karantino ribojimų, renginys vyko gyvai – tai labai džiugino, jaudino.

Gausiame dalyvių būryje puikiai pasirodė mūsų mokyklos pianistai:  Mykolas Stoka ir Jokūbas Bakula (3 kl.) pelnė diplomus ir diplomantų taures, II vietą ir taurę laimėjo Justinas Zinkevičius (6 kl.), I vietą ir taurę – Mykolas Bakula (2 kl.). Jaunųjų pianistų mokytoja Aldona Jakavonienė.

Nuoširdžiausias AČIŪ tėveliams už pagalbą mokantis ir vykstant į konkursą!

LAIMĖJIMAS XIII RESPUBLIKINIAME VOKALISTŲ KONKURSE-FESTIVALYJE „DAINŲ NAMAI“

Spalio 30 d. Vilniaus muzikos mokykloje „Lyra” vyko XIII respublikinis vokalistų konkursas – festivalis „Dainų namai”. Konkurse – festivalyje dalyvavo rekordinis skaičius dalyvių ir kontaktiniu, ir nuotoliniu būdu. Mūsų mokyklos 2 kl. dainininkei Guostei Plokštytei pavyko savo grupėje laimėti I vietą.

Solistę konkursui paruošė mokytoja Aušra Liutkutė, kuri taip pat dirbo konkurso vertinimo komisijoje. akompanavo Elvyra Sinkevičienei.Sveikiname jaunąją vokalistę ir mokytojas!