TARPAUTINIO VAIKŲ IR JAUNUOLIŲ KONKURSO „RAGANA“ PARODA

Varėnos J. Čiurlionytės menų mokyklos organizuoto Tarptautinio vaikų ir jaunuolių konkurso  „Ragana“ skirto Marijos Gimbutienės 100- osioms metinėms paminėti konkursinių darbų paroda  2021 m. lapkričio 15 – gruodžio 5 dienomis eksponuojama Sankt Peterburgo  Vasileostrovskio rajono jaunimo namuose.

Parodą organizavo Sankt Peterburgo ir Leningrado srities lietuvių etninės kultūros klubas „Vyturėlis“ (vadovė Liuda Kašina), Vasileostrovskio rajono jaunimo namai ir Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Sankt Peterburge.

Paroda iškilmingai atidaryta 2021 m. lapkričio 25 d. bendrame renginių cikle skirtame tarptautinei Tolerancijos dienai „Nacionalinių kultūrų vakaras“.

Dėkojame Liudai Kašinai už rūpestį ir puikią organizaciją, profesionalumą, bendrus susitarimus ir neblėstantį entuziazmą siekiant bendrystės ir tradicijų puoselėjimo. Jaunimo namų direktoriaus pavaduotojai Julijai Čerkasovai už ilgus metus besitęsiantį bendradarbiavimą, Lietuvos Respublikos generalinio konsulato darbuotojams ir Generaliniam konsului už palaikymą ir visokeriopą pagalbą. 

Primename, kad Konkurse dalyvavo 276 vaikų darbai iš Lietuvos, Latvijos, Baltarusijos, Italijos ir Rusijos. Visą informaciją apie konkursą galite rasti Varėnos J. Čiurlionytės menų mokyklos internetinėje svetainėje

Daugiau informacijos apie renginį

https://www.facebook.com/110504419657121/posts/888174538556768/?sfnsn=mo

ATIDARYTA TARPTAUTINIO KONKURSO „RAGANA“ DARBŲ PARODA

Rugsėjo 8 d. dar kartą su Varėnos J.Čiurlionytės menų mokyklos mokiniais ir mokytojais atidarėme tarptautinę vaikų ir jaunuolių konkursinių darbų parodą „Ragana“, skirtą Marijos Gimbutienės 100-osioms gimimo metinėms paminėti.

Nors konkursas ir paroda veikia nuo š. m. balandžio mėn., bet gyvai su piešinių autoriais galėjome tik dabar susitikti ir pasidžiaugti puikiu, visų bendro darbo rezultatu.

Prisiminėme konkurso idėją, temas, dalyvius, nugalėtojus, mokytojus ir svečius. Parodos svečius akordeono garsais pasveikino Vakaris Tamulis (mok. R. Bakulienė). Džiaugiamės puikia paroda ir linkime jai daug smalsių žiūrovų.

Pristatoma virtuali vaikų ir jaunuolių tarptautinio  piešinių konkurso  darbų  paroda skirta Marijos Gimbutienės 100-osioms gimimo metinėms paminėti „RAGANA“

Parodoje dalyvauja 276 dalyviai iš Lietuvos, Latvijos, Baltarusijos, Sankt Peterburgo, Italijos Kampanijos regiono.

I amžiaus grupė 7-10 metų. Darbo tema: „Ragana ant šluotos ir visos kitos raganos iš pasakų“ dalyvauja 109 mokiniai.

II amžiaus grupė 11-14 metų. Darbo tema: „Ragana – lunatinė nakties, žiemos ir atgimimo deivė mituose“ dalyvauja 119 mokinių.

III amžiaus grupė 15-19 metų. Darbo tema: „Ragana – gamtos jėgų valdytoja ir žmonių likimo lėmėja mituose, sakmėse ir tautosakoje“ – 48 mokiniai.

Ačiū labai mokytojams už tokį puikų vaikų paruošimą ir nepaprastą meilę savo darbui ir specialybei. Vaikučiams, kurie nepatingėjo, nepasididžiavo ir tikrai labai pasistengė, kad piešiniai atsidurtų parodoje ir konkurse. Mokyklų administracijoms, kad pasidalino konkurso nuostatais ir paskleidė žinią apie renginį.

Nuoširdžiai dėkojame konkurso komisijos nariams už darbą išrenkant pačius geriausius konkurso dalyvių darbus. Posėdžiavusi nuotoliniu būdu gegužės 7 d. galutinius rezultatus komisija suskaičiavo gegužės 10 d.  Darbas buvo tikrai nelengvas, ne tik dėl gausaus būrio dalyvių, bet dėl nepaprastai stiprių, brandžių ir labai rimtų darbų visose amžiaus grupėse. Be I, II ir III vietos laimėtojų, komisijos nariai kiekvienoje amžiaus grupėje išrinko po vieną savo favoritą, kuris bus apdovanotas atskiru komisijos nario nugalėtojo diplomu.

Komisijos sudėtis:

Pirmininkė:

DALIA ŠEMEŠKIENĖ-KLEPONYTĖ

Menotyrininkė, dailės pedagogė, Asociacijos TOPARTURISMO prezidentė,kultūrinių renginių,  projektų kuratorė ir organizatorė, Varėnos J. Čiurlionytės menų mokyklos direktoriaus pavaduotoja. (Varėna, Lietuva)

Nariai:

LIUDA KAŠINA 

Lietuvių Etninės kultūros klubo VYTURĖLIS vadovė, kultūrinių renginių, projektų kuratorė ir organizatorė (Sankt Peterburgas ir Leningrado apskritis, Rusija).

JULIJA SKURATOVA

Dailininkė, scenografė,  Varšuvos  A. Zelverovičiaus teatro akademijos  Balstogės  lėlių teatro filialo dėstytoja, buvusi Vilniaus Dailės Akademijos dėstytoja. (Vilnius, Lietuva).

NADEŽDA ŠKANDRYJ

Dailininkė, Peterburgo Valstybinio technologijų ir dizaino universiteto, kostiumo dizaino instituto tapybos ir piešimo katedros dėstytoja. (Sankt Peterburgas, Rusija).

AUGUSTO OZZELLA

Grafikos dizainneris, Kultūrinės asociacijos COSMOART  vadovas, kultūrinių renginių, projektų kuratorius ir organizatorius (Benevento, Italija).

GENNARO VALLIFUOCO

Dailininkas, scenografas, iliustratorius, Neapolio Dailės  Akademijos docentas  (Neapolis, Italija).

COMMISSION

The President:

DALIA ŠEMEŠKIENĖ-KLEPONYTĖ

Art critic, art pedagogue, President of the Association TOPARTURISM, curator and organizer of cultural events and projects, Deputy Director of Varėna J. Čiurlionytė School of Arts. (Varėna, Lithuania)

Members:

LIUDA KAŠINA

Head of the Lithuanian Ethnic Culture Club VYTURĖLIS, curator and organizer of cultural events and projects (St. Petersburg and Leningrad Region, Russia).

JULIJA SKURATOVA

Painter, set designer, lecturer at the Białystok Puppet Theater Branch of the A. Zelverovičius Theater Academy in Warsaw, former lecturer at the Vilnius Academy of Arts. (Vilnius, Lithuania).

NADEŽDA ŠKANDRYJ

Painter, Associate Professor, Department of Painting and Drawing, St. Petersburg State University of Technology and Design, Institute of Costume Design. (St. Petersburg, Russia).

AUGUSTO OZZELLA

Graphic designer, head of the COSMOART Cultural Association, curator and organizer of cultural events and projects (Benevento, Italy).

GENNARO VALLIFUOCO

Painter, set designer, illustrator, associate professor at the Naples Academy of Arts (Naples, Italy).

КОМИССИЯ

Президент:

DALIA ŠEMEŠKIENĖ-KLEPONYTĖ

Искусствовед, художественный педагог, президент ассоциации TOPARTURISM, куратор и организатор культурных мероприятий и проектов, заместитель директора Варенской школы искусств Ю. Чюрлёните. (Варена, Литва)

Члены:

ЛЮДА КАШИНА

Руководитель Клуба  Литовскoй этнической культуры VYTURĖLIS, куратор и организатор культурных мероприятий и проектов (Санкт-Петербург и Ленинградская область, Россия).

ЮЛИЯ СКУРАТОВА

Художник, сценограф, преподаватель Белостокского отделения театра кукол Академии театра им. А. Зельверовичюса в Варшаве, бывший преподаватель Вильнюсской академии художеств. (Вильнюс, Литва).

НАДЕ ЖДА ШКАНДРИЙ

Художник, доцент кафедры живописи и рисунка Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна, Институт дизайна костюма. (Санкт-Петербург, Россия).

AUGUSTO OZZELLA

Графический дизайнер, руководитель ассоциации COSMOART, куратор и организатор культурных мероприятий и проектов (Беневенто, Италия).

GENNARO VALLIFUOCO

Художник, сценограф, иллюстратор, доцент Неаполитанской академии художеств (Неаполь, Италия).

COMMISSIONE

Il presidente:

DALIA ŠEMEŠKIENĖ-KLEPONYTĖ

Critico d’arte, pedagogo d’arte, presidente dell’Associazione TOPARTURISM, curatore e organizzatore di eventi e progetti culturali, vicedirettore della Varėna J. Čiurlionytė School of Arts. (Varėna, Lituania)

Membri:

LIUDA KAŠINA

Responsabile del club lituano di cultura etnica VYTURĖLIS, curatore e organizzatore di eventi e progetti culturali (Regione di San Pietroburgo e Leningrado, Russia).

JULIJA SKURATOVA

Artista, scenografo, docente  del teatro delle marionette di Białystok dell’Accademia teatrale A. Zelverovičius di Varsavia, già docente presso l’Accademia delle arti di Vilnius. (Vilnius, Lituania).

NADEŽDA ŠKANDRYJ

Artista, docente del Dipartimento di Pittura e Disegno, Università Statale di Tecnologia e Design di San Pietroburgo, Istituto di Costume Design. (San Pietroburgo, Russia).

AUGUSTO OZZELLA

Graphic designer, responsabile dell’Associazione Culturale COSMOART, curatore e organizzatore di eventi e progetti culturali (Benevento, Italia).

GENNARO VALLIFUOCO

Artista, scenografo, illustratore, docente all’Accademia di Belle Arti di Napoli (Napoli, Italia).

VARĖNOS JADVYGOS ČIURLIONYTĖS MENŲ MOKYKLA

 tarptautinio vaikų ir jaunuolių

PIEŠINIŲ KONKURSO SKIRTO MARIJOS GIMBUTIENĖS 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI

„RAGANA“

NUGALĖTOJAI ( SAVO AMŽIAUS GRUPĖSE I, II, III LAIPSNIO DIPLOMANTAI IR KONKURSO KOMISIJOS  NARIŲ FAVORITAI)

SVEIKINAME!

Varėnos J. Čiurlionytės menų mokyklos organizuotame Vaikų ir jaunuolių tarptautiniame piešinių konkurse, skirtame Marijos Gimbutienės 100-osioms gimimo metinėms paminėti „RAGANA“, dalyvavo 276 dalyviai iš Lietuvos, Latvijos, Baltarusijos, Sankt Peterburgo, Italijos Kampanijos regiono.

I amžiaus grupė 7-10 metų. Darbo tema: „Ragana ant šluotos ir visos kitos raganos iš pasakų“ – 109 mokiniai. II amžiaus grupė 11-14 metų. Darbo tema: „Ragana – lunatinė nakties, žiemos ir atgimimo deivė mituose“ dalyvavo 119 mokinių. III amžiaus grupė 15-19 metų. Darbo tema: „Ragana – gamtos jėgų valdytoja ir žmonių likimo lėmėja mituose, sakmėse ir tautosakoje“ – 48 mokiniai.

Tarptautinė konkurso komisija išrinko I, II ir III laipsnio diplomantus. Komisijos nariai visose amžiaus grupėse išsirinko po vieną savo favoritą. Iš viso 45 nugalėtojai.

Ačiū labai mokytojams už tokį puikų vaikų paruošimą ir nepaprastą meilę savo darbui ir specialybei. Vaikučiams, kurie nepatingėjo, nepasididžaivo ir tikrai labai pasistengė, kad piešiniai atsidurtų parodoje ir konkurse. Mokyklų administracijoms, kad pasidalino konkurso nuostatais ir paskleidė žinią apie renginį.

Visą informaciją apie apie konkursą galite rasti Varėnos J. Čiurlionytės internetiniame tinklalapyje https://vjcmm.varena.lm.lt/konkursai-2/ ir facebook puslapyje https://www.facebook.com/vjcmm

276 participants from Lithuania, Latvia, Belarus, St. Petersburg and the Campania region participated in the International Drawing Competition for Children and Young People organized by Varėna J. Čiurlionytė School of Arts to commemorate the 100th birth anniversary of Marija Gimbutienė „RAGANA“.

Age group 7-10 years. Thesis topic: „Witch on a broom and all other witches from fairy tales“ – 109 students. Age group II 11-14 years. The topic of the work: „Witch – the sleeping goddess of night, winter and rebirth in myths“ 119 students participated.

Age group III 15-19 years. Thesis topic: „Witch is the ruler of the forces of nature and the determinant of human destiny in myths, tales and folklore“ – 48 students. The International Competition Commission selected I, II and III degree graduates. Commissioners in all age groups chose one of their favorites. A total of 45 winners.

Thank you so much to the teachers for such great preparation of the children and extraordinary love for their work and specialty. The children, who were not lazy, did not rejoice and really did a great deal to make the drawings appear in the exhibition and competition. School administrations that shared the competition regulations and spread the word about the event.

You can find all information about the competition on Varėna J. Čiurlionytė’s website https://vjcmm.varena.lm.lt/konkursai-2/ and facebook page https://www.facebook.com/vjcmm

276 участников из Литвы, Латвии, Беларуси, Санкт-Петербурга и региона Кампания, Италия приняли участие в Международном конкурсе рисунков для детей и юношей, организованном Школой искусств Варены Я. Чюрлёните в ознаменование 100-летия со дня рождения Марии Гимбутиене «РАГАНА».

Возрастная группа 7-10 лет. Тема работы: «Ведьма на метле и все остальные ведьмы из сказок» – 109 учеников. II возрастная группа 11-14 лет. Тема работы: «Ведьма – спящая богиня ночи, зимы и возрождения в мифах» приняли участие 119 учеников. III возрастная группа 15-19 лет. Тема: «Ведьма – властительница сил природы и определяющая судьба человека в мифах, сказках и фольклоре» – 48 учеников.

Международная конкурсная комиссия отобрала победителей 1, 2 и 3 степени. Члены комиссии выбрали одного свогео фаворита из всех возрастных групп. Всего 45 победителей.

Огромное спасибо учителям за такую ​​прекрасную подготовку детей и необычайную любовь к своему делу.
Всю информацию о конкурсе можно найти на сайте Варены Я.Чюрлёните https://vjcmm.varena.lm.lt/konkursai-2/ и на странице в Facebook https://www.facebook.com/vjcmm

276 partecipanti provenienti da Lituania, Lettonia, Bielorussia, San Pietroburgo e dalla regione Campania, Italia hanno partecipato al Concorso Internazionale di Disegno per Bambini e Giovani organizzato dalla Varėna J. Čiurlionytė School of Arts per commemorare il centenario della nascita di Marija Gimbutienė „RAGANA“.

Fascia d’età 7-10 anni. Argomento della tesi: „Strega sulla scopa e tutte le altre streghe delle fiabe“ – 109 studenti. Fascia di età II 11-14 anni. Il tema del lavoro: „Strega – la dea addormentata della notte, dell’inverno e della rinascita nei miti“ – 119 studenti. Fascia di età III 15-19 anni. Argomento della tesi: „La strega è la dominatrice delle forze della natura e la determinante del destino umano nei miti, nei racconti e nel folklore“ – 48 studenti.

La Commissione Internazionale della Concorso ha selezionato i laureati di 1 °, 2 ° e 3 ° grado. Ogni membro della commissione hanno scelto uno dei loro preferiti di tutte le fasce d’età. Un totale di 45 vincitori.

Grazie mille agli insegnanti per così grande preparazione dei bambini e straordinario amore per il loro lavoro e specialità. I bambini, che non erano pigri, non si sono rallegrati e hanno fatto davvero molto per portare i disegni alla mostra e al concorso. Amministrazioni scolastiche che hanno condiviso il regolamento del concorso e divulgato l’evento.

Puoi trovare tutte le informazioni sul concorso sul sito web di Varėna J. Čiurlionytė https://vjcmm.varena.lm.lt/konkursai-2/ e sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/vjcmm

https://m.alytusplius.lt/naujienos/piesiniu-konkurso-ragana-paroda-zavi-brandziais-vaiku-ir-jaunuoliu-darbais

TARPTAUTINIS PIEŠINIŲ KONKURSAS

Šis paveikslėlis neturi alt atributo; jo failo pavadinimas yra Ragana-1024x724.jpg

Konkurso nuostatai Lietuvių kalba

Konkurso nuostatai Anglų kalba

Konkurso nuostatai Italų kalba

Konkurso nuostatai Rusų kalba