PATVIRTINTA
Varėnos J. Čiurlionytės
menų mokyklos direktoriaus
2020 m. rugsėjo 1 d.
įsakymu Nr. V-5-58


VARĖNOS JADVYGOS ČIURLIONYTĖS MENŲ MOKYKLOS
ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA