Korupcijos prevencijos programa

Vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas

Varėnos J. Čiurlionytės menų mokykloje įdiegtas vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas.

Informacijos apie pažeidimus Varėnos J. Čiurlionytės menų mokyklos  teikimo tvarkos aprašas nustato informacijos apie Varėnos J. Čiurlionytės menų mokyklos (toliau – Mokykla) administracijoje galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo Mokyklos administracijoje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, jos vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką.

Mokykloje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu informaciją turi teisę pateikti asmuo, kurį kuriuos su Mokyklos administracija sieja ar siejo tarnybos, darbo arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

Pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą, asmenys pranešimą apie pažeidimus Mokyklos administracijai gali teikti dėl:

pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;

pavojaus aplinkai;

kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;

neteisėtos veiklos finansavimo;

neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;

neteisėtu būdu įgyto turto;

padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;

kitų pažeidimų.

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, turi teisę ją pateikti užpildydamas Vyriausybės nutarimu patvirtintą pranešimo apie pažeidimą formą arba apie pažeidimą pranešti laisvos formos pranešimu.

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, Mokyklos administracijoje ją gali pateikti vienu iš šių būdų:

atsiųsdamas pranešimą Mokyklos administracijai paštu, adresu Vytauto g. 29, Varėna. Siunčiant pranešimą paštu po Mokyklos administracijos pavadinimu turi būti nurodoma žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“;

atsiųsti pranešimą elektroninio pašto adresu praneseju.apsauga@vjcmm.varena.lm.lt

Mokyklos administracijoje paskirtas Kompetentingas subjektas – Marijus Baukus, Varėnos J. Čiurlionytės menų mokyklos neformaliojo švietimo meninio ugdymo (dailės) mokytojas