VIZIJA
Sėsi meną – pjausi kultūrą.

MISIJA
Mokykla siekia įgyvendinti valstybinę švietimo politiką, vykdydama formalųjį švietimą papildantį ugdymą ir neformalųjį vaikų bei suaugusiųjų švietimą, tenkinant pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, sistemingai plėsdama muzikos, dailės, teatro žinias, stiprindama gebėjimus ir įgūdžius ir suteikdama mokiniui papildomų meninių kompetencijų.
Jos teikiamos švietimo paslaugos atitinka nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkina ankstyvojo, pradinio, pagrindinio, pagilinto ugdymo vaikų, jaunuolių ir suaugusiųjų prigimtinius, socialinius, pažintinius ugdymosi poreikius, lavina meninius saviraiškos ir profesinius įgūdžius.