◀ Prašymas direktorei


IŠVYKŲ DOKUMENTAI:


◀ Išvykos programa


◀ Tėvų sutikimas išvykoms


◀ Instruktažas


PRAŠYMŲ DOKUMENTŲ FORMOS MOKYMUISI:


◀ Prašymas dėl priėmimo į Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklą


◀ Prašymo forma dėl mokesčio už mokslą lengvatos


◀ Sutikimas dėl asmens informacijos nuotraukos/garso/vaizdo medžiagos skelbimo


◀ Mokinių sutartis


◀ Prašymas dėl išbraukimo iš mokinių sąrašų


NEFORMALUS ŠVIETIMAS:


◀ Neformalaus vaikų švietimo prašymas

◀ Neformalaus suaugusiųjų švietimo prašymas


KITI DOKUMENTAI:


Avanso apyskaita

Kuro priėmimo-nurašymo aktas

Lengvojo automobilio kelionės lapas

Prašymas dėl kelionių išlaidų kompensavimo